Op zoek naar slimme gezamenlijke investeringskansen voor infrastructuur: Naar scenario’s voor een netwerk van netwerken

De Nederlandse infrastructuur verkeert in goede staat, maar om dit niveau te handhaven moet worden geïnvesteerd. Zo zijn bruggen, tunnels en viaducten technisch verouderd, wil Nederland van zijn gasinfrastructuur af en tegelijk de energie-infrastructuur vergroenen, vereist het spoor investeringen in wissels, spoorbruggen en beveiligingssystemen, worden luchtvaartnormen strenger maar stijgt de luchtvaartvraag, en zorgt de transformatie van een fossiel naar groener profiel voor uitdagingen van havens. Slim investeren is een must om in deze diverse behoeften te voorzien. Dit artikel, als onderdeel van een tweeluik, laat zien hoe dat kan met drie scenario’s.

Publicatie | Neef, M.R., Verweij, S. & Busscher, T. (2019). Op zoek naar slimme gezamenlijke investeringskansen voor infrastructuur: Naar scenario’s voor een netwerk van netwerken. ROmagazine, 37 (10), 30-34.

Public-private partnerships for infrastructure: Lessons learned from Dutch and Flemish PhD-theses

In recent years, a considerable number of PhD-dissertations have appeared in the Netherlands and Flanders (Belgium) on Public-Private Partnerships (PPPs) for the provision of public infrastructures such as transport infrastructure and public buildings. These PhD-theses provide valuable insights into how PPPs perform and especially into the conditions that influence their performance. We identified four clusters of relevant conditions: (1) public procurement procedures, (2) contract management, (3) transaction costs, and (4) democratic legitimacy and accountability. By discussing the theses in this article, their lessons learned become available for the international PPP-community. Our analysis of the PhD-theses shows that there are no definite arguments for or against the use of PPPs. The performance of PPP-arrangements depends on agency: on the skills and commitment of parties involved and on the way in which the arrangements are applied. The dissertations show that policymakers have to find ways to balance the need to reduce transaction costs through contract standardization with the need for tailor-made solutions in specific projects. Furthermore, the dissertations show that ‘soft’ contract management aspects, such as the quality of collaborative behavior and process management, are particularly important for the performance of PPPs. Finally, the theses bring to the fore the democratic issues involved in PPPs, showing their mixed results in terms of legitimacy and accountability.

Publication | Hueskes, M., Koppenjan, J.F.M. & Verweij, S. (2019). Public-private partnerships for infrastructure: Lessons learned from Dutch and Flemish PhD-theses. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 19 (3), 160-176.

Qualitative comparative analysis (QCA) in spatial planning research and related disciplines: A systematic literature review of applications

Qualitative comparative analysis (QCA) is a potentially interesting method for spatial planning researchers. Although increasingly used, its application in spatial planning research is lagging behind other disciplines. We conducted a systematic literature review of QCA applications in spatial planning and related disciplines (SPARD), addressing two questions: when, where, and how is QCA used in SPARD and what are the main advantages of QCA for spatial planning research? We found that the main reasons why QCA is used in SPARD are its sensitivity to context, its ability to use small-/medium-n cases, and its attention to causal complexity.

Publication | Verweij, S. & Trell, E.M. (2019). Qualitative comparative analysis (QCA) in spatial planning research and related disciplines: A systematic literature review of applications. Journal of Planning Literature, 34 (3), 300-317.

Implementing multiple intervention strategies in Dutch public health-related policy networks

Improving public health requires multiple intervention strategies. Implementing such an intervention mix is supposed to require a multisectoral policy network. As evidence to support this assumption is scarce, we examined under which conditions public health-related policy networks were able to implement an intervention mix. Data were collected (2009–14) from 29 Dutch public health policy networks. Surveys were used to identify the number of policy sectors, participation of actors, level of trust, networking by the project leader, and intervention strategies implemented. Conditions sufficient for an intervention mix (≥3 of 4 non-educational strategies present) were determined in a fuzzy-set qualitative comparative analysis. A multisectoral policy network (≥7 of 14 sectors present) was neither a necessary nor a sufficient condition. In multisectoral networks, additionally required was either the active participation of network actors (≥50% actively involved) or active networking by the project leader (≥monthly contacts with network actors). In policy networks that included few sectors, a high level of trust (positive perceptions of each other’s intentions) was needed—in the absence though of any of the other conditions. If the network actors were also actively involved, an extra requirement was active networking by the project leader. We conclude that the multisectoral composition of policy networks can contribute to the implementation of a variety of intervention strategies, but not without additional efforts. However, policy networks that include only few sectors are also able to implement an intervention mix. Here, trust seems to be the most important condition.

Publication | Harting, J., Peters, D.T.J.M., Grêaux, K., Van Assema, P., Verweij, S., Stronks, K. & Klijn, E.H. (2019). Implementing multiple intervention strategies in Dutch public health-related policy networks. Health Promotion International, 34 (2), 193-203.

Functioneel sturen op renovatie en vervanging

Assetmanagers staan voor een grootschalige uitdaging: de renovatie of vervanging van kunstwerken in hun areaal. Deze uitdaging vraagt om een strategische benadering waarbij het beheer van kunstwerken en infrastructuur in de organisatie is ingeregeld en waarbij functionele overwegingen over renovatie, vervanging en inpassing van nieuwbouw gemaakt kunnen worden. Dit is vaak nog niet vanzelfsprekend. In deze bijdrage wordt een aanpak geschetst, waar technische én functionele sturing aan zou moeten voldoen. Daarna wordt deze aanpak kort toegelicht aan de hand van vijf stappen. Hiervoor zal een fictief voorbeeld van een brug worden gebruikt.

Publicatie | Zandvoort, M. & Verweij, S. (2019). Functioneel sturen op renovatie en vervanging. OTAR, 100 (1), 10-13.

Load more