Author's posts

Beleidsevaluaties tussen methode en praktijk: Naar een meer realistische evaluatiebenadering

‘Leren van evalueren’, zo klinkt het steeds vaker in de evaluatiepraktijk. Maar steeds vaker wordt (h)erkend dat hoewel dit aantrekkelijk klinkt, de praktische haalbaarheid vaak gering is. Dit komt doordat methoden ofwel niet in staat zijn om op overtuigende wijze effecten toe te schrijven aan beleid, ofwel over-contextualiseren ze zodanig dat lessen moeilijk kunnen worden …

Continue reading

Kritisch kijken naar kansen: De schaduwzijden van DBFMO

Waar politici en beleidsmakers lijken weg te lopen met Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) als vorm van publiek-private samenwerking, laat onderzoek zien dat de hoge verwachtingen ervan in de praktijk niet altijd worden waargemaakt. DBFMO kan ontzorgend, zelfregulerend en efficiënter werken, maar is geen medicijn zonder bijwerkingen. Zo kunnen publieke waarden als transparantie …

Continue reading

What makes governance networks work? A fuzzy set qualitative comparative analysis of 14 Dutch spatial planning projects

Many studies have been conducted to determine the conditions that contribute to the satisfactory outcome of decision making processes in governance networks. In this article we explore how the interaction of three such conditions – network complexity, network management, and stakeholder involvement – results in stakeholder satisfaction. We use fuzzy set qualitative comparative analysis – a relatively new …

Continue reading

Critical realism as a meta-framework for understanding the relationships between complexity and qualitative comparative analysis

Many methods are used in research on complexity. One of these is QCA. Although many authors allude to the relationships between complexity and QCA, these links are rarely made explicit. We propose that one way of doing so is by using critical realism as a meta-framework. This article discusses the viability of this approach by …

Continue reading

Understanding and researching complexity with qualitative comparative analysis: Evaluating transportation infrastructure projects

In the article we propose a complexity-informed framework for evaluating transportation infrastructure projects. The article does this through four steps. First, the properties of infrastructure development projects are discussed. This leads to the conclusion that the specific locality or contextualization of a given project is important for explaining the outcome. Hence, there is a need for an ontology and …

Continue reading

Load more