Beleidsevaluaties tussen methode en praktijk: Naar een meer realistische evaluatiebenadering

BB&B Front‘Leren van evalueren’, zo klinkt het steeds vaker in de evaluatiepraktijk. Maar steeds vaker wordt (h)erkend dat hoewel dit aantrekkelijk klinkt, de praktische haalbaarheid vaak gering is. Dit komt doordat methoden ofwel niet in staat zijn om op overtuigende wijze effecten toe te schrijven aan beleid, ofwel over-contextualiseren ze zodanig dat lessen moeilijk kunnen worden overgedragen naar volgend beleid. Een ‘realistische’ en systematische vergelijkende evaluatiebenadering is in staat dit hiaat op te lossen en zo leren van evalueren meer kans kan geven.

Publicatie | Pattyn, V. & Verweij, S. (2014). Beleidsevaluaties tussen methode en praktijk: Naar een meer realistische evaluatiebenadering. Burger, Bestuur & Beleid, 8 (4), 260-267.