Category: Dutch

Qualitative Comparative Analysis: Meer Behorend Bij De Kwalitatieve Dan De Kwantitatieve Benadering

Qualitative Comparative Analysis (QCA) is an approach that enables systematically comparing qualitative case study data. The fact that QCA borrows certain elements from quantitative methods (such as the use of Boolean algebra and the quantification of conditions and outcomes) may raise questions about the qualitative character of QCA. Based on a discussion of four criteria …

Continue reading

Management Van Grilligheid & Afbakeningsperikelen In Ruimtelijke Projecten

Er is een speciaal nummer van het tijdschrift Rooilijn verschenen over het Laboratorium Rotterdam. Hierheen heeft de onderzoeksgroep Governance of Complex Systems van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een reeks artikelen uiteengezet hoe de complexiteit van stedelijke ontwikkeling te begrijpen is. Ik heb aan twee artikelen een bijdrage geleverd. Management van Grilligheid | Complexe stedelijke projecten kennen …

Continue reading

Dilemma’s Rond Uitbesteding Van Infra: DBFM Bestuurskundig Doorgelicht

Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) wordt wel als ideale vorm van publiek-private samenwerking gezien. Private partijen kunnen de overheid allerlei werk uit handen nemen, en zelfregulerend en efficiënter werken dan voorheen. Maar hoe transparant zijn deze samenwerkingsprocessen? En biedt deze contractvorm wel voldoende flexibiliteit als het gaat om het omgaan met onverwachte gebeurtenissen tijdens de uitvoering van een …

Continue reading

Voorsorteren Op De Belofte Van DBFM: Het Juist Managen En Evalueren Van De Complexiteit In DBFM-Transportinfrastructuurprojecten

Integrale DBFM-contracten in de transportinfrastructuur zijn nieuw en het duurt nog jaren voordat de eerste contracten aflopen. Om eerder al een indruk te krijgen van de prestatie van DBFM is systematische evaluatie nodig. Maar hoe evalueer je projectresultaten die in een wirwar van complexiteit tot stand komen? Net zoals smaakvolle gerechten tot stand komen door …

Continue reading

Interview In Het Vakblad Verkeerskunde

Het vakblad Verkeerskunde heeft een dossier gepubliceerd over DBFM in de wegenbouw, onder het gast-redacteurschap van Frits Verhees. Voor dit dossier ben ik geïnterviewd over de prestaties van DBFM in Nederlandse transportinfrastructuur projecten. Het interview is beschikbaar op de website van Verkeerskunde of het is hier te downloaden. In het volgende nummer van Verkeerskunde zal een artikel van mijn …

Continue reading

Load more