DBFM: Medicijn met bijwerkingen: Gezamenlijk risico’s delen en stakeholders managen

ROmagazine Front

DBFM is populair in Nederland. Maar op papier lijkt de winst van publiek-private samenwerking soms al geboekt, terwijl de daadwerkelijke resultaten tijdens of na de uitvoering soms minder positief zijn. Een treffend voorbeeld is het A15 Maasvlakte-Vaanplein-project. Onderzoekers Frits Verhees en Stefan Verweij geven, op basis van recente onderzoeken en praktijkervaringen, enkele overwegingen voor het realiseren van succesvolle DBFM in de uitvoerings- en beheerfasen.

Publicatie | Verhees, F. & Verweij, S. (2016). DBFM: Medicijn met bijwerkingen: Gezamenlijk risico’s delen en stakeholders managen. ROmagazine, 34 (3), 32-34.