Dilemma’s Rond Uitbesteding Van Infra: DBFM Bestuurskundig Doorgelicht

Logo RijkswaterstaatDesign-Build-Finance-Maintain (DBFM) wordt wel als ideale vorm van publiek-private samenwerking gezien. Private partijen kunnen de overheid allerlei werk uit handen nemen, en zelfregulerend en efficiënter werken dan voorheen. Maar hoe transparant zijn deze samenwerkingsprocessen? En biedt deze contractvorm wel voldoende flexibiliteit als het gaat om het omgaan met onverwachte gebeurtenissen tijdens de uitvoering van een project? De betrokkenheid van marktpartijen, burgers en maatschappelijke partijen goed organiseren, blijkt ook niet gemakkelijk. De uitvoeringspraktijk is dus weerbarstiger dan de theorie. Welke lessen zijn er te leren van de ervaringen bij bijvoorbeeld de aanleg van de A15 (Maasvlakte-Vaanplein) en de A2 (Maastricht)? Welke dilemma’s liggen er voor de overheid die dit soort infraprojecten op een moderne manier wil uitbesteden? En hoe is de kloof tussen ‘beleid’ en ‘uitvoering’ te dichten? Op donderdag 21 mei 2015 gaf ik samen met Sander Lenferink van de Radboud Universiteit Nijmegen hierover in Den Haag een presentatie voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat. Meer informatie over de presentatie is te vinden op deze website.