Evaluatie 15 jaar DBFM-contracten bij infrastructuurprojecten Rijkswaterstaat

In opdracht van Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat hebben we een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar publiek-private samenwerking bij het Rijk. De focus lag op het in kaart brengen van de ervaringen en resultaten van 15 jaar Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) bij Rijkswaterstaat en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst. Specifiek is gekeken naar de opvattingen over de mate waarin aan de verwachtingen van DBFM – en dan met name de F-component – is voldaan en naar de factoren en mechanismen die daarbij een rol spelen. Het onderzoek is onlangs afgerond en heeft geresulteerd in meerdere onderzoeksrapporten. Ik heb aan twee rapporten meegewerkt:

  • De performance van DBFM bij Rijkswaterstaat: Een kwantitatieve analyse van projectendata. Dit is een deelrapportage.
  • Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS: Eindrapport. Dit is het hoofdrapport.

Het onderzoeksproject was een samenwerking tussen het Departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Afdeling Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoeksrapporten zijn hier beschikbaar.