Functioneel sturen op renovatie en vervanging

Assetmanagers staan voor een grootschalige uitdaging: de renovatie of vervanging van kunstwerken in hun areaal. Deze uitdaging vraagt om een strategische benadering waarbij het beheer van kunstwerken en infrastructuur in de organisatie is ingeregeld en waarbij functionele overwegingen over renovatie, vervanging en inpassing van nieuwbouw gemaakt kunnen worden. Dit is vaak nog niet vanzelfsprekend. In deze bijdrage wordt een aanpak geschetst, waar technische én functionele sturing aan zou moeten voldoen. Daarna wordt deze aanpak kort toegelicht aan de hand van vijf stappen. Hiervoor zal een fictief voorbeeld van een brug worden gebruikt.

Publicatie | Zandvoort, M. & Verweij, S. (2019). Functioneel sturen op renovatie en vervanging. OTAR, 100 (1), 10-13.