Management van grilligheid & afbakeningsperikelen in ruimtelijke projecten

Rooilijn FrontEr is een speciaal nummer van het tijdschrift Rooilijn verschenen over het Laboratorium Rotterdam. Hierheen heeft de onderzoeksgroep Governance of Complex Systems van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een reeks artikelen uiteengezet hoe de complexiteit van stedelijke ontwikkeling te begrijpen is. Ik heb aan twee artikelen een bijdrage geleverd.

Management van Grilligheid | Complexe stedelijke projecten kennen vaak onverwachte gebeurtenissen, zoals plotseling opkomende maatschappelijke weerstand of ineens doorgevoerde projectbezuinigingen. Dit maakt projecten grillig en onvoorspelbaar. Hierdoor wordt het lastig vooruit te plannen, omdat vaak moet worden afgeweken van originele trajecten. De vraag is hoe projectmanagers moeten omgaan met deze grilligheid. Moeten zij het project constant aanpassen op de veranderingen in de samenleving of juist proberen vast te houden aan de eigen kernwaarden binnen het proces? Wat werkt wel en wat niet?

Afbakeningsperikelen | Projectmanagers proberen bewust ruimtelijke projecten af te bakenen om met de complexiteit van de stedelijke omgeving om te kunnen gaan. Daarmee wordt beoogd de externe afhankelijkheden te minimaliseren en zo de complexiteit beheersbaar te maken. Desondanks blijven externe afhankelijkheden bestaan. Voorwaarde om hiermee om te gaan is tijdige reflectie en het toepassen van een coping strategie, in plaats van vasthouden aan achterhaalde grenzen.

Publicaties | Bressers, N., Edelenbos, J., Van Meerkerk, I.F. & Verweij, S. (2015). Management van grilligheid in stedelijke projecten. Rooilijn, 48 (3), 204-209. | Koppenjan, J.F.M., Van Meerkerk, I.F., Verweij, S. & Geerlings, H. (2015). Afbakeningsperikelen in ruimtelijke projecten. Rooilijn, 48 (3), 244-251.