Oproep Voor Bijdragen: Publiek-Private Samenwerking: Slim Combineren In Het Ruimtelijke Domein

Schrijven In Rooilijn

Publiek-Private Samenwerking (PPS) kan een grote rol spelen bij het realiseren van slimme combinaties in het ruimtelijke domein, maar dit thema is zelden onderzocht. Wij zijn op zoek naar bijdragen voor een themanummer, dat begin 2017 zal worden gepubliceerd in Rooilijn: Tijdschrift voor Wetenschap en Beleid in de Ruimtelijke OrdeningIn het themanummer willen wij ingaan op de volgende vraag: hoe kunnen via PPS slimme, innovatieve koppelingen worden gerealiseerd tussen verschillende ruimtelijke functies (zoals infrastructuur, water, recreatie en duurzaamheid), en hoe kan daarmee maatschappelijke meerwaarde worden gecreëerd? We zijn op zoek naar wetenschappelijke en praktische bijdragen uit Nederland en België over de volgende onderwerpen:

  • Veel van het bestaande PPS-onderzoek richt zich op de eerste projectfasen. We weten minder over de uitvoerings-, exploitatie- en onderhoudsfasen van PPS-projecten. Wordt de belofte van het genereren van meerwaarde in deze fasen waargemaakt? En hoe werken beslissingen die gemaakt zijn in vroegere planfasen door in latere fasen?
  • PPS-onderzoek hanteert vaak een publiek óf privaat perspectief. Er ontstaan echter vaak moeilijkheden door onbegrip tussen publieke en private partijen. Hoe kunnen we het onderscheid tussen publiek en privaat ontstijgen om échte synergie te creëren?
  • Door PPS op projectniveau te definiëren en toe te passen kan men slimme combinaties bereiken op lokaal niveau. Voorbeelden zijn de A2 Maastricht en kleinschalige stadsingrepen. Maar hoe kan PPS worden ingezet om ook op regionaal of nationaal niveau slim te combineren, bijvoorbeeld als het gaat om een nationaal vervoersnetwerk of om de transitie naar een groene economie?
  • We zien een toename van minder conventionele vormen van PPS, zoals crowd-sourcing en social innovation. Deze specifieke vormen wijken af van de werkwijze die men hanteert in veel grote PPS-projecten. Wat kunnen deze samenwerkingsvormen betekenen voor het realiseren van slimme koppelingen tussen ruimtelijke functies?

De deadline voor het indienen van een artikelopzet is 1 augustus 2016. Voor het indienen van een opzet of voor vragen kunt u e-mailen naar martijn.vandenhurk@uva.nl en s.verweij@rug.nl. De volledige Oproep voor Bijdragen is hier te downloaden.