Slim Investeren In Netwerken: Oude Infrastructuur, Nieuwe Kansen

De Nederlandse infrastructuur is van hoge kwaliteit en betrouwbaar, maar wel verouderd. In zijn recent verschenen rapport Van B naar Anders: Investeren in Mobiliteit voor de Toekomst voorspelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat de kosten voor onderhoud zullen en moeten toenemen. Dat kan neerkomen op 350 miljard euro extra de komende decennia. Niet voor niets noemt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het vervangen van infrastructuur de grootste opgave ooit in Nederland. Want de winkel moet tijdens de verbouwing wel open blijven. Kansen dus voor slimme investeringen.

Publicatie | Neef, M.R., Verweij, S. & Busscher, T. (2018). Slim investeren in netwerken: Oude infrastructuur, nieuwe kansen. ROmagazine, 36 (7-8), 8-11.

The Evaluation Of Complex Infrastructure Projects: A Guide To Qualitative Comparative Analysis

Our book is now available at Edward Elgar! The book can be ordered at the website of Edward Elgar (here) with a promotional discount of 35% using the code “VIP35” (valid in July 2018).

Infrastructure projects are notoriously hard to manage so it is important that society learns from the successes and mistakes made over time. However, most evaluation methods run into a conundrum: either they cover a large number of projects but have little to say about their details, or they focus on detailed single-case studies with little in terms of applicability elsewhere. This book presents Qualitative Comparative Analysis (QCA) as an alternative evaluation method that solves the conundrum to enhance learning.

“Disentangling within-case complexity is a challenging task; even more so if one examines multiple cases. Gerrits and Verweij brilliantly demonstrate, using the latest conceptual and technical innovations, and through the concrete example of infrastructure projects, that QCA can produce qualitative leaps in taking on this challenge. This book is a must-read for researchers, evaluators, and practitioners who take both complexity and comparison seriously.” – Prof. Dr. Benoît Rihoux, Université catholique de Louvain, Belgium

Publication | Gerrits, L.M. & Verweij, S. (2018). The evaluation of complex infrastructure projects: A guide to qualitative comparative analysis. Cheltenham: Edward Elgar.

Voorbij De Dichotomie: Op Zoek Naar Een Succesvolle Combinatie Van Contractuele Aspecten En Relationele Aspecten In Publiek-Private Samenwerking

Het contract vormt een belangrijke basis in de samenwerking tussen overheid en markt. Een belangrijk kenmerk van Publiek-Private Samenwerking (PPS) is ook dat het gaat om een juridisch gestructureerd samenwerkingsverband. PPS valt echter niet te reduceren tot contractuele aspecten alleen. Succesvolle PPS behelst meer dan een contractuele relatie tussen publieke en private partijen. Naast contractuele aspecten zijn relationele aspecten in PPS evenzeer belangrijk. Het uitgangspunt in dit hoofdstuk is dat succesvolle PPS vooral afhangt van hoe contractuele en relationele aspecten worden gecombineerd. PPS-onderzoekers hebben wat dat betreft reeds gewezen op het belang van het vinden van een ‘balans’ tussen de contractuele en de relationele aspecten van PPS. Bestaand onderzoek richt zich echter vaak op de dichotome vraag of het nu de contractuele aspecten of de relationele aspecten zijn die er echt toe doen. Deze dichotome vraagstelling maakt het lastig om inzicht te krijgen in hoe de aspecten precies zouden moeten worden gecombineerd. Met andere woorden: hoe ziet die balans tussen contractuele en relationele aspecten er precies uit? Daar is dan ook nog veel onderzoekswerk naar te verrichten, naar welke combinaties van contractuele en relationele aspecten resulteren in succesvolle PPS. Het kernargument in dit hoofdstuk is dat succesvolle PPS vraagt om een combinatie van de aspecten en dat dit vraagt om een onderzoeksperspectief dat inzicht kan bieden in welke combinaties succesvol zijn.

Publicatie | Verweij, S. (2018). Voorbij de dichotomie: Op zoek naar een succesvolle combinatie van contractuele aspecten en relationele aspecten in publiek-private samenwerking. In: M. Sanders (red), Publiek-Private Samenwerking: Kunst van het Evenwicht (pp. 91-106). Den Haag: Boom Bestuurskunde.

Kwaliteitsdoelstelling Ruimte Voor De Rivier Geanalyseerd: De Ontwerper Als Spil In Het Gebiedsproces

Na tien jaar nadert het programma Ruimte voor de Rivier de eindstreep. De resultaten zijn ernaar: het rivierengebied is zeker veiliger gemaakt voor de gevolgen van de klimaatverandering. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen analyseerden wat er terecht is gekomen van de tweede belangrijke doelstelling van het programma: het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied. En welke strategieën er zijn toegepast om dat te bereiken. Denk hierbij aan de project-gedreven strategie, de programma-als-achtervang-strategie en de all-in strategie.

Publicatie | Verweij, S., Van den Brink, M.A, Bouwman, R. & Busscher, T. (2017). Kwaliteitsdoelstelling Ruimte voor de Rivier geanalyseerd: De ontwerper als spil in het gebiedsproces. ROmagazine, 35 (12), 12-17.

Conditions For Addressing Environmental Determinants Of Health Behavior In Intersectoral Policy Networks: A Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis

Improving health requires changes in the social, physical, economic, and political determinants of health behavior. For the realization of policies that address these environmental determinants, intersectoral policy networks are considered necessary for the pooling of resources to implement different policy instruments. However, such network diversity may increase network complexity and therefore hamper network performance. Network complexity may be reduced by network management and the provision of financial resources. This study examined whether network diversity – amidst the other conditions – is indeed needed to address environmental determinants of health behavior. We included 25 intersectoral policy networks in Dutch municipalities aimed at reducing overweight, smoking, and alcohol/drugs abuse. For our fuzzy set Qualitative Comparative Analysis we used data from three web-based surveys among (a) project leaders regarding network diversity and size (n = 38); (b) project leaders and project partners regarding management (n = 278); and (c) implementation professionals regarding types of environmental determinants addressed (n = 137). Data on budgets were retrieved from project application forms. Contrary to their intentions, most policy networks typically addressed personal determinants. If the environment was addressed too, it was mostly the social environment. To address environmental determinants of health behavior, network diversity (>50% of the actors are non-public health) was necessary in networks that were either small (<16 actors) or had small budgets (<€183,172), when both were intensively managed. Irrespective of network diversity, environmental determinants also were addressed by small networks with large budgets, and by large networks with small budgets, when both provided network management. We conclude that network diversity is important – although not necessary – for resource pooling to address environmental determinants of health behavior, but only effective in the presence of network management. Our findings may support intersectoral policy networks in improving health behaviors by addressing a variety of environmental determinants.

Publication | Peters, D.T.J.M., Verweij, S., Grêaux, K., Stronks, K. & Harting, J. (2017). Conditions for addressing environmental determinants of health behavior in intersectional policy networks: A fuzzy set qualitative comparative analysis. Social Science & Medicine, 195, 34-41.

Load more