DBFM: Van Efficiëntieoptimalisatie Op Projectniveau Naar Meerwaardecreatie Op Netwerkniveau

De gezamenlijk door Rijkswaterstaat en haar partners ontwikkelde Marktvisie nodigt uit tot een kritische beschouwing van DBFM-contracten (Rijkswaterstaat 2015). Lange tijd hebben Rijkswaterstaat en de markt zich vooral gericht op kostenoptimalisatie. Daardoor lag er veel nadruk op Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan de hand van DBFM-contracten. In DBFM worden de Design, Build, Finance en Maintain fasen geïntegreerd. Dit leidt, in ieder geval op papier, tot betere afstemming tussen de verschillende projectfasen. Daarnaast wordt er aan de voorkant scherper nagedacht waardoor minder meerwerk nodig is en er strakker financieel gestuurd kan worden. Tot slot, omdat de markt meer ruimte krijgt, komen creatieve oplossingen vanzelf opborrelen. Rijkswaterstaat heeft zich echter ten doel gesteld om naast kostenoptimalisatie ook maatschappelijke meerwaardecreatie te realiseren (Rijkswaterstaat 2015). De vraag is echter: hoe kan deze ambitie worden meegenomen in de huidige manier van werken met DBFM?

Publicatie | Lenferink, S., Verweij, S., Leendertse, W. & Busscher, T. (2017). DBFM: Van efficiëntieoptimalisatie op projectniveau naar meerwaardecreatie op netwerkniveau. Verkeerskunde, 68 (3), 14-15.

Themanummer: Publiek-Private Samenwerking

Het themanummer Publiek-Private Samenwerking: Slim Combineren in het Ruimtelijke Domein is nu verschenen! Het themanummer is te vinden op de website van Rooilijn.

Samenwerking wordt doorgaans beschouwd als iets positiefs. In het ruimtelijke beleidsdomein krijgt het vaak de vorm van publiek-private samenwerking. Hoewel het nastrevenswaardig is en populair is onder politici en beleidsmakers, blijkt PPS vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Er wordt dan ook veel onderzoek gedaan naar hoe PPS succesvol kan worden georganiseerd. Welke inzichten levert recent PPS-onderzoek hierover op? En hoe dragen de artikelen in dit themanummer bij aan de kennisontwikkeling over PPS? Lees er meer over in het themanummer. Het overzichtsartikel, waarin de opbrengsten van het themanummer worden besproken, is vrij toegankelijk op de website van Rooilijn of via deze link.

Publicatie | Van den Hurk, M. & Verweij, S. (2017). Reflectie op PPS-onderzoek in Nederland. Rooilijn, 50 (2), 134-139.

Implementing Public-Private Partnerships: How Management Responses To Events Produce (Un)Satisfactory Outcomes

PWMP Front 2Most research on Public-Private Partnerships (PPPs) in infrastructure development focuses on phases prior to construction. The implementation phase itself has received less attention. However, sound public-private agreements and project preparations can fail during project implementation because of, for example, unforeseen events and ineffective responses to them. We conducted case studies on two infrastructure projects to examine which management responses to events during implementation produce (un)satisfactory outcomes. We found that externally oriented responses or a cooperative stance between the public and private partners produce satisfactory outcomes in responding to events. In practice, however, management responses are often internally oriented and non-cooperative, resulting in unsatisfactory outcomes. We identified three explanations for this, related to time pressure in implementation, the organization of the involvement of external stakeholders, and project culture in the PPP. The article concludes with implications for management and policy of infrastructure PPPs.

Publication | Verweij, S., Teisman, G.R. & Gerrits, L.M. (2017). Implementing public-private partnerships: How management responses to events produce (un)satisfactory outcomes. Public Works Management & Policy, 22 (2), 119-139.

When Governance Networks Become The Agenda

par-front

klijn-koppenjan-frontThe study of governance networks has taken such a flight that it has become increasingly hard to think of issues in public administration or public policy outside of the idiom and concepts of governance theories. Or, to put it differently, governance networks have moved from a niche within our domain to become mainstream or common knowledge. Erik-Hans Klijn and Joop Koppenjan have played an important role in popularizing the central concepts of governance networks. In our review of their latest book, we argue that Klijn and Koppenjan have delivered a conceptually rich textbook on governance networks, and that there can be no doubt that many students will find it immensely useful when studying the big theme that is governance. In fact, in their book, governance networks have become the agenda, and network governance is not only something one can observe, it is also considered something worth aiming for. If that is the case, we still need to make big steps in further testing and critically researching the main ideas and assumptions using novel and more sophisticated methods. That also needs to be part of the agenda, next to the normative stance that governance is good.

Publication | Gerrits, L.M. & Verweij, S. (2017). When governance networks become the agenda. Public Administration Review, 77 (1), 144-146.

Addressing The Evaluation-Implementation Gap In Infrastructure Megaproject Research With Qualitative Comparative Analysis

routledge-frontIn this book chapter, I argue that there is a gap between the evaluation and implementation of mega projects, and I advocate Qualitative Comparative Analysis (QCA) as a remedy notably in transport infrastructure research and evaluation. Mega project evaluation tends to focus excessively on the planning stage, overlooking the complexities involved in the implementation of mega projects. The open-system nature of these projects means that the project outcomes and their causes cannot be predicted and identified unambiguously, which in turn makes it difficult to evaluate the implementation processes. Large infrastructure projects face uncertainty and ambiguity, but their evaluations are often informed by a linear-rationalist, objectivist worldview, which compromises the capacity of evaluation to promote learning. I advocate QCA as a complexity-informed evaluation approach, able to account for key phenomena associated with mega projects, notably their non-decomposability, contingency, non-compressibility and time-asymmetry. Illustrating the arguments by drawing on the Dutch € 2 billion transportation infrastructure project A15 Maasvlakte-Vaanplein, the chapter concludes by discussing the applicability of QCA for mega project research and evaluation.

Publication | Verweij, S. (2017). Addressing the evaluation-implementation gap in infrastructure megaproject research with qualitative comparative analysis. In: M. Lehtonen, P.B. Joly & L. Aparicio (eds), Socioeconomic Evaluation of Megaprojects: Dealing with Uncertainties (pp. 220-239). Abingdon: Routledge.

Load more