Management as system synchronization: The case of the Dutch A2 Passageway Maastricht project

EmergenceIn order to deal with complexity, both in science and practice the importance of flexibility and adaptiveness in the design and management of human activity systems is stressed. However, existing frameworks of procedures, practices and rules often require strict planning, design and implementation. These requirements seem to be at loggerheads with one another. In this publication I take a complexity perspective to examine as to how flexibility and adaptiveness comply with these existing frameworks to arrive at effective and efficient project realization. A grounded analysis of the Dutch A2 Passageway Maastricht infrastructure project, instigated by the question how the influence of the management system on the provisional outcomes of the project can be explained, found that it involves system synchronization: combined system fragmentation and integration.

Publication | Verweij, S. (2012). Management as system synchronization: The case of the Dutch A2 Passageway Maastricht project. Emergence: Complexity & Organization14 (4), 17-37.

Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse

Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse (SKVA) – of Qualitative Comparative Analysis (QCA) in het Engels – is in 1987 door Charles C. Ragin geïntroduceerd met zijn boek The Comparative Method. Ragin beoogt met zijn werk een brug te slaan tussen kwalitatief casusonderzoek en kwantitatief variabelegeoriënteerd onderzoek, waarbij hij een synthese van beide onderzoekstypen voorstelt. SKVA staat een vergelijking van casussen voor, waarbij de gedetailleerde complexiteit van afzonderlijke casussen en de diversiteit van het desbetreffende verschijnsel grotendeels behouden blijven (Ragin, 1987). SKVA kan voor verscheidene doeleinden worden gebruikt, waaronder het systematisch samenvatten en ordenen van grote hoeveelheden kwalitatieve data, het ontdekken van patronen en verschillen tussen casussen en het ontwikkelen en articuleren van nieuwe theoretische stellingen (Rihoux & Ragin, 2009). Wij zien SKVA niet zomaar als een methode om kwalitatieve casussen te vergelijken, maar vooral ook als een methode om grounded theory te integreren met vergelijkende procedures. Door in de eerste fase theorie te ontwikkelen op basis van het casusmateriaal en de casus sen vervolgens met SKVA te vergelijken wordt de onderzoeker in staat gesteld om de iteratieve beweging tussen theorie, analyse en vergelijking te systematiseren en transparant te maken.

Publicatie | Verweij, S. & Gerrits, L.M. (2012). Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse. Kwalon, 17 (3), 25-33.

Load more