Return to Publications

Academic Articles (NL)

  1. Verweij, S., Van Meerkerk, I.F. & Leendertse, W. (2020). Het prestatievoordeel van publiek-private samenwerking: Een analyse van transport infrastructuurprojecten in Nederland. Beleid en Maatschappij, 47 (3), 269-289.
  2. Verweij, S. (2018). Meerwaarde door PPS: Welke meerwaarde? Agora, 34 (3), 34-37.
  3. Van den Hurk, M. & Verweij, S. (2017). Reflectie op PPS-onderzoek in Nederland. Rooilijn, 50 (2), 134-139.
  4. Hueskes, M., Koppenjan, J.F.M. & Verweij, S. (2016). Publiek-private samenwerking in Nederland en Vlaanderen: Een review van veertien proefschriften. Bestuurskunde, 25 (2), 90-104.
  5. Pattyn, V., Gerrits, L.M. & Verweij, S. (2015). Qualitative comparative analysis: Meer behorend bij de kwalitatieve dan de kwantitatieve benadering. Kwalon, 20 (3), 26-33.
  6. Koppenjan, J.F.M., Van Meerkerk, I.F., Verweij, S. & Geerlings, H. (2015). Afbakeningsperikelen in ruimtelijke projecten. Rooilijn, 48 (3), 244-251.
  7. Bressers, N., Edelenbos, J., Van Meerkerk, I.F. & Verweij, S. (2015). Management van grilligheid in stedelijke projecten. Rooilijn, 48 (3), 204-209.
  8. Pattyn, V. & Verweij, S. (2014). Beleidsevaluaties tussen methode en praktijk: Naar een meer realistische evaluatiebenadering. Burger, Bestuur & Beleid, 8 (4), 260-267.
  9. Verweij, S. & Gerrits, L.M. (2012). Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse. Kwalon, 17 (3), 25-33.