Return to Publications

Magazine Articles

 1. Neef, M.R., Verweij, S. & Busscher, T. (2020). Op zoek naar slimme gezamenlijke investeringskansen voor infrastructuur: Scenario’s voor een netwerk van netwerken. NGInfra Magazine, 9 (1), 38-43.
 2. Neef, M.R., Busscher, T. & Verweij, S. (2019). Op zoek naar slimme gezamenlijke investeringskansen voor infrastructuur – Deel 2: Bouwen aan het netwerk van netwerken. ROmagazine, 37 (12), 39-42.
 3. Neef, M.R., Verweij, S. & Busscher, T. (2019). Op zoek naar slimme gezamenlijke investeringskansen voor infrastructuur: Naar scenario’s voor een netwerk van netwerken. ROmagazine, 37 (10), 30-34.
 4. Zandvoort, M. & Verweij, S. (2019). Functioneel sturen op renovatie en vervanging. OTAR, 100 (1), 10-13.
 5. Neef, M.R., Verweij, S. & Busscher, T. (2018). Slim investeren in netwerken: Oude infrastructuur, nieuwe kansen. ROmagazine, 36 (7-8), 8-11.
 6. Verweij, S., Van den Brink, M.A., Bouwman, R. & Busscher, T. (2017). Kwaliteitsdoelstelling Ruimte voor de Rivier geanalyseerd: De ontwerper als spil in het gebiedsproces. ROmagazine, 35 (12), 12-17.
 7. Lenferink, S., Verweij, S., Leendertse, W. & Busscher, T. (2017). DBFM: Van efficiëntieoptimalisatie op projectniveau naar meerwaardecreatie op netwerkniveau. Verkeerskunde, 68 (3), 14-15.
 8. Verhees, F. & Verweij, S. (2016). DBFM: Medicijn met bijwerkingen: Gezamenlijk risico’s delen en stakeholders managen. ROmagazine, 34 (3), 32-34.
 9. Verweij, S. (2016). DBFM: Als de schop de grond is ingegaan: Management en publiek-private samenwerking in de uitvoering van weginfrastructuurprojecten. Verkeerskunde, 67 (2), 43.
 10. Verweij, S. (2015). Voorsorteren op de belofte van DBFM: Het juist managen en evalueren van de complexiteit in DBFM-transportinfrastructuurprojecten. Verkeerskunde, 66 (2), 16-17.
 11. Van Meerkerk, I.F. & Verweij, S. (2014). Zonder bruggenbouwers geen integrale gebiedsontwikkeling: De cases A2 Maastricht en Caterham Barracks. ROmagazine, 32 (10), 37-39.
 12. Reynaers, A. & Verweij, S. (2014). Kritisch kijken naar kansen: De schaduwzijden van DBFMO. ROmagazine, 32 (4), 32-34.
 13. Verweij, S. (2013). Ingewikkeld? Kijk goed om je heen! Sociale complexiteit in de uitvoering vraagt om een blik naar buiten. Infra, 2 (2), 40-43.
 14. Verweij, S. (2012). Systeemsynchronisatie bij gebiedsontwikkeling Avenue2 Maastricht: Overheid en markt doen beide waar ze goed in zijn. ROmagazine, 30 (9), 30-32.
 15. Van Gils, M., Verweij, S. & Gerrits, L.M. (2011). A2 Maastricht: Meerwaardecreatie door brede aanpak: Werk met werk maken boven de snelweg. ROmagazine, 29 (9), 29-33.
 16. Verweij, S. & Gerrits, L.M. (2011). MIRT is niet vanzelf sneller en slimmer. ROmagazine, 29 (5), 32-33.