Return to Publications

Research Reports

  1. Koppenjan, J.F.M., Klijn, E.H., Duijn, M., Klaassen, H.L., Van Meerkerk, I.F., Metselaar, S.A., Warsen, R. & Verweij, S. (2020). Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS: Eindrapport. Utrecht: Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland.
  2. Koppenjan, J.F.M., Klijn, E.H., Duijn, M., Klaassen, H.L., Van Meerkerk, I.F., Metselaar, S.A., Warsen, R. & Verweij, S. (2020). Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS: Interviewrapportage. Utrecht: Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland.
  3. Verweij, S., Van Meerkerk, I.F. & Klaassen, H.L. (2020). De performance van DBFM bij Rijkswaterstaat: Een kwantitatieve analyse van projectendata. Groningen en Rotterdam: Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam.
  4. Verweij, S., Van der Burg, W. & Gugerell, K. (2018). Living lab circulair ontwerp InnovA58: Observaties en reflecties. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  5. Busscher, T., Verweij, S., Van den Brink, M.A., Edelenbos, J., Bouwman, R. & Van den Broek, J. (2017). Het organiseren van ruimtelijke kwaliteit: Inzichten uit Ruimte voor de Rivier. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  6. Neef, M.R., Verweij, S., Gugerell, K. & Moen, P.L.R. (2017). Wegwijs in living labs in infrastructuur en ruimtelijke planning: Een theoretische en empirische verkenning. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  7. Stalenberg, B., Vreeker, R., Edelenbos, J., Verweij, S., Winsemius, H.C., Van Herk, S., Smid, G.J.P. & Van Middendorp, B. (2012). Klimaat in ruimtelijke keuzes: Het dialoogondersteunend afwegingskader (DAK): Theorie en toepassing. Utrecht: Kennis voor Klimaat.
  8. Verweij, S. & Teisman, G.R. (2012). Multilevel governance bij herstructurering van windprojecten. Utrecht: Agentschap NL.