Return to Publications

Research Reports

  1. Verweij, S., Van der Burg, W. & Gugerell, K. (2018). Living lab circulair ontwerp InnovA58: Observaties en reflecties. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  2. Busscher, T., Verweij, S., Van den Brink, M.A., Edelenbos, J., Bouwman, R. & Van den Broek, J. (2017). Het organiseren van ruimtelijke kwaliteit: Inzichten uit Ruimte voor de Rivier. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  3. Neef, M.R., Verweij, S., Gugerell, K. & Moen, P.L.R. (2017). Wegwijs in living labs in infrastructuur en ruimtelijke planning: Een theoretische en empirische verkenning. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  4. Stalenberg, B., Vreeker, R., Edelenbos, J., Verweij, S., Winsemius, H.C., Van Herk, S., Smid, G.J.P. & Van Middendorp, B. (2012). Klimaat in ruimtelijke keuzes: Het dialoogondersteunend afwegingskader (DAK): Theorie en toepassing. Utrecht: Kennis voor Klimaat.
  5. Verweij, S. & Teisman, G.R. (2012). Multilevel governance bij herstructurering van windprojecten. Utrecht: Agentschap NL.