Tag: Infrastructure Planning

Het Ambivalente Karakter van Infrastructurele Megaprojecten

Infrastructurele megaprojecten zijn geliefd en gehaat. Aan de ene kant exposeren ze bouwkundig vernuft, wekken ze veel bewondering op en kunnen ze fungeren als vliegwiel voor sociaaleconomische ontwikkeling van stedelijke gebieden. Aan de andere kant veroorzaken hun langdurige bouwprocessen veel overlast, worden de projecten vaak gekenmerkt door tijds- en budgetoverschrijdingen en zijn hun planvormingsprocessen soms …

Continue reading

Management van grilligheid & afbakeningsperikelen in ruimtelijke projecten

Er is een speciaal nummer van het tijdschrift Rooilijn verschenen over het Laboratorium Rotterdam. Hierheen heeft de onderzoeksgroep Governance of Complex Systems van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een reeks artikelen uiteengezet hoe de complexiteit van stedelijke ontwikkeling te begrijpen is. Ik heb aan twee artikelen een bijdrage geleverd. Management van Grilligheid | Complexe stedelijke projecten kennen …

Continue reading

Zonder bruggenbouwers geen integrale gebiedsontwikkeling: De cases A2 Maastricht en Caterham Barracks

Integrale gebiedsontwikkeling biedt kansen voor het beter benutten van schaarse ruimte en het realiseren van economische voordelen. Daarnaast kan het zorgen voor meer betrokkenheid bij en een breder maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijke ontwikkeling. Maar integrale gebiedsontwikkeling is complex en het vraagt van partijen met uiteenlopende belangen en denkbeelden dat ze met elkaar communiceren, elkaar begrijpen …

Continue reading

Institutional interventions in complex urban systems: Coping with boundary issues in urban planning projects

Urban planning projects are planned and organized through arrangements between actors. These arrangements are institutional interventions: they intervene in the institutional landscape as existing organizational boundaries are (temporarily) redrawn. Such boundary decisions are intended to simplify complexity. However, these boundary decisions also produce new complexities as new boundary issues arise. Our contribution investigates these boundary …

Continue reading

What makes governance networks work? A fuzzy set qualitative comparative analysis of 14 Dutch spatial planning projects

Many studies have been conducted to determine the conditions that contribute to the satisfactory outcome of decision making processes in governance networks. In this article we explore how the interaction of three such conditions – network complexity, network management, and stakeholder involvement – results in stakeholder satisfaction. We use fuzzy set qualitative comparative analysis – a relatively new …

Continue reading

Load more