Tag: Project Management and Organization

To draw or to cross the line? The landscape architect as boundary spanner in Dutch river management

In many Western countries, flood policy is transitioning from a focus on technical flood defence measures towards more holistic and integrated flood risk management approaches. In this article, we explore the boundary spanning role of landscape architects in integrated flood risk management projects. The central research question is: what are the boundary spanning activities and …

Continue reading

Strategies for integrating water management and spatial planning: Organising for spatial quality in the Dutch ‘Room for the River’ program

In response to extreme flood events and an increasing awareness that traditional flood control measures alone are inadequate to deal with growing flood risks, spatial flood risk management strategies have been introduced. These strategies do not only aim to reduce the probability and consequences of floods, they also aim to improve local and regional spatial …

Continue reading

Voorbij de dichotomie: Op zoek naar een succesvolle combinatie van contractuele aspecten en relationele aspecten in publiek-private samenwerking

Het contract vormt een belangrijke basis in de samenwerking tussen overheid en markt. Een belangrijk kenmerk van Publiek-Private Samenwerking (PPS) is ook dat het gaat om een juridisch gestructureerd samenwerkingsverband.¬†PPS valt echter niet te reduceren tot contractuele aspecten alleen. Succesvolle PPS behelst meer dan een contractuele relatie tussen publieke en private partijen. Naast contractuele aspecten …

Continue reading

Kwaliteitsdoelstelling Ruimte voor de Rivier geanalyseerd: De ontwerper als spil in het gebiedsproces

Na tien jaar nadert het programma Ruimte voor de Rivier de eindstreep. De resultaten zijn ernaar: het rivierengebied is zeker veiliger gemaakt voor de gevolgen van de klimaatverandering. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen analyseerden wat er terecht is gekomen van de tweede belangrijke doelstelling van het programma: het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het …

Continue reading

Implementing public-private partnerships: How management responses to events produce (un)satisfactory outcomes

Most research on Public-Private Partnerships (PPPs) in infrastructure development focuses on phases prior to construction. The implementation phase itself has received less attention. However, sound public-private agreements and project preparations can fail during project implementation because of, for example, unforeseen events and ineffective responses to them. We conducted case studies on two infrastructure projects to …

Continue reading

Load more