Tag: Project Management and Organization

DBFM: Medicijn Met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico’s Delen En Stakeholders Managen

DBFM is populair in Nederland. Maar op papier lijkt de winst van publiek-private samenwerking soms al geboekt, terwijl de daadwerkelijke resultaten tijdens of na de uitvoering soms minder positief zijn. Een treffend voorbeeld is het A15 Maasvlakte-Vaanplein-project. Onderzoekers Frits Verhees en Stefan Verweij geven, op basis van recente onderzoeken en praktijkervaringen, enkele overwegingen voor het …

Continue reading

DBFM: Als De Schop De Grond Is Ingegaan: Management En Publiek-Private Samenwerking In De Uitvoering Van Weginfrastructuurprojecten

Infraprojecten moeten zoveel mogelijk worden ontwikkeld in Publiek-Private Samenwerking. Daarbij wordt vaak gekozen voor contractvormen zoals Design-Build-Finance-Maintain, DBFM. Dit vraagt in de praktijk: binnen zo laag mogelijke budgetten de overlast minimaliseren, de kwaliteit maximaliseren en het tempo versnellen. Dit staat of valt bij een nauwkeurige projectplanning. Maar wat gebeurt er allemaal in de werkelijkheid van …

Continue reading

Producing Satisfactory Outcomes In The Implementation Phase Of PPP Infrastructure Projects: A Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis Of 27 Road Constructions In the Netherlands

An understudied aspect for the successful completion of PPP infrastructure projects is the extent to which they are satisfactorily implemented. Studying PPP implementation is important though, because well-planned projects can fail if project implementation is inadequately managed. This article aims to find out which management and public–private cooperation approaches produce satisfaction for public procurers in …

Continue reading

Management Van Grilligheid & Afbakeningsperikelen In Ruimtelijke Projecten

Er is een speciaal nummer van het tijdschrift Rooilijn verschenen over het Laboratorium Rotterdam. Hierheen heeft de onderzoeksgroep Governance of Complex Systems van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een reeks artikelen uiteengezet hoe de complexiteit van stedelijke ontwikkeling te begrijpen is. Ik heb aan twee artikelen een bijdrage geleverd. Management van Grilligheid | Complexe stedelijke projecten kennen …

Continue reading

PhD Thesis Online Available: Once The Shovel Hits The Ground

On the 10th of September 2015 at 13:30h, I will publicly defend my PhD-thesis at Erasmus University Rotterdam [download invitation]. The thesis can be freely downloaded from my website [or download summary or the short summary], from the Erasmus University Rotterdam’s institutional repository, or from my ResearchGate profile. The thesis was supervised by Prof. Dr. Ing. Geert R …

Continue reading

Load more